Setting K-13

Setting ini di tujukan untuk menyambungkan matpel guru dengan penilaian K13. jika anda belum menyambungkan guru dengan mata pelajaranya maka anda perlu melihat panduan sambung matpel disini.

Klik menu Akademik Setting,

Klik Sub-Menu “Setting Peniliaian”

Atur nama guru, kelas , rombel, sambung nama pelajaran, dan set penilian menjadi penilaian K-13

Klik “Tambahkan” untuk menyimpan data.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment